ИТХ-ын бүтэц, зохион байгуулалт

  • 595

    Байнгын хороодын бүтэц, бүрэлдэ...

    Сумын ИТХ-ын 2012-2016 оны сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хурлын төлөөлөгчдийн ажиллах хороодын бүрэлдэхүүн: Нэг. Нийгмийн бодлого, хөгжлийн асуудал хариуцсан хороо: Б. Дэлгэрсайхан-ИТХ-ын т...

  • 683

    ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ИТХ-ЫН ТОВЧ ТА...

    ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ИТХ-ЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА Монгол Улсын 1992 онд батлагдсан шинэ Үндсэн хуулиар нутгийн удирдлагын тогтолцоог өөрчлөн шинэчлэх эрх зүйн орчин бүрдэж, мөн оны 8 сарын 25-наас мөрдөгд...

Facebook messenger