ИТХ-ын журмууд

  • 2806

    Ажил дүгнэх журмууд...

    Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 01 сарын 29-ны өдрийн -р тогтоолын 3 дугаар хавсралт  Төмөрбулаг сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажил дүгнэх журам   2013.01.01   ...

Facebook messenger